Modules

Een overzicht van de modules, klik op een titel voor meer informatie :

Receptuur beheer

 

Per product, vastleggen van:  bewerkingsstappen, verbruikte materialen per bewerkingsstap, bijproducten, specificaties & gebruikte resources.

Afdruk van receptuurbladen.

Where used.

Multi level stuklijst.

Planning

 

Weekplanning afgewerkte producten

Met zicht op actuele stock.

Met zicht op stock in productie of gepland voor productie.

Met gemiddelde verkoop berekend over de voorbije x weken.

Met gemiddelde verkoop per week van de voorbije x weken.

Met info over productie batchgroottes.

Ingave aantallen in stuks en/of productie batchen.

Berekening gemiddelde, spreiding & veiligheidsvoorraad per week.

Met grafieken per product : verkopen vs gemiddelde per week.

Grafische productieplanning

Visualisatie op tijdsbalk, met mogelijkheid om opdrachten te verslepen.

Per week & dag.

Per afdeling & lijn.

Op basis van bestellingen of hoofdplanning.

Automatisch terugrekenen op basis van een planningspunt en info in recepturen.

Mogelijkheid om automatisch planningsvoorstel te maken volgens een zelf in te stellen template.

Afdruk planningsbladen.

Afdruk etiketten.

Detail dagplanning per lijn

Met zicht op start en beginuur, automatisch berekend op basis van rendement (st/h) van het product.

Rekening houdende met pauzes.

Rekening houdende met allergenen & ingrediënten.

Automatische inlassing van tussentijds reinigen bij allergenen wissels.

Automatische inlassing ombouw tijd op basis van bepaalde product karakteristieken.

Aankoopplanning

Op weekbasis inplannen van de aan te kopen vleesgrondstoffen.

Volgens een vast leveringsschema : leverancier per dag.

Rekening houdende met de actuele stock en de productie planning.

Aanmaak bestellingen uit de planning.

Automatisch mailen van de bestellingen.

Goederen ontvangst

 

Ontvangst van vlees en hulpstoffen (kruiden, verpakking, ...).

Registratie van aantallen en gewichten al dan niet op bestelling.

Voorbereiden van de ontvangst : wie levert wat wanneer met welk lastenboek, al dan niet met details op dierniveau.

Registratie kwaliteitsinfo (hygiëne, temperatuur, ...).

Registratie retour product.

Registratie van na te leveren producten.

Voorraad beheer

 

Steeds een actueel zicht op de voorraden per magazijn / per lokatie.

Met aantallen in 2 eenheden (stuks - kilo's, stuks - liter, ...).

Lotgebaseerd voor tracering.

En met andere relevante info rond houdbaarheid en datum uiterste verkoop.

Alle registraties bij goederen ontvangst, verzending en in productie worden direct gereflecteerd in de voorraad.

Er is mogelijkheid tot corrigeren, verplaatsen, tellen & waarderen.

Historiek van alle bewegingen in/uit het magazijn om de voorwaartse en terugwaartse tracering te garanderen.

Lot beheer en tracering

 

Beheer van productie loten en hun relevante gegevens.

Automatische samenstelling van lot traceergegevens.

Voorwaartse en terugwaartse tracering.

Verplichte registratie bij goederenontvangst, verzending, magazijn bewegingen en tijdens productie.

Productie beheer

 

Aanmaak werkorders van uit de planning en/of manueel aanmaak van werkorders.

Registratie van geproduceerde aantallen, loten en andere productie informatie.

Registratie van reëel vebruikte aantallen en loten.

Registratie van theoretisch verbruikte aantallen.

Registratie van gewerkte uren en personen.

Registratie van stilstanden.

OEE rapportering.

Goederen verzending

 

Registratie van de aantallen en gewichten op bestelling.

Samenstellen van SSCC.

Afdruk van logistiek etiket.

FIFO picking en sturing.

Controles op correctheid geregistreerde gewichten op basis van theoretische normen.

Controles op geleverde houdbaarheid op basis van afspraken met de klant.

Tekorten registratie en analyse.

Afdruk van laadlijst en verzendnota.

Registratie van geaccepteerde aantallen en gewichten.

Leeggoed beheer

 

Leeggoed wordt per leeggoedsoort bijgehouden op niveau van klant, leverancier en/of transporteur.

Er is een automatische registratie van de in's & uit's bij goederen ontvangst en verzending.

De saldo's en de bewegingen kunnen gerapporteerd worden of afgedrukt op documenten.

Rapportering

 

Er wordt voorzien in standaard rapporten en overzichten om makkelijk en snel de gewenste informatie te visualiseren.

Deze kunnen makkelijk in een PDF of in een Excel bestand worden overgezet.

Er kan geöpteerd worden om de gegevens beschikbaar te maken in een rapporteringstool voor detail analyses.